Kontakta oss

Stockholmsbryggan startade sin verksamhet 1994 och har med smärre förändringar behållit sin ursprungliga karaktär av såväl specialistinriktat nischföretag som bredd inom hela det fastighetsekonomiska fältet.

Kontoret finns fortfarande där vi startade i det absoluta hjärtat av centrala Stockholm.
Alla stora fastighetsägare, både svenska och utländska, är våra fasta kunder. Men vår organisation och inriktning är lika väl anpassad för de mindre fastighetsägarna.

Medarbetare

Fredrik Brunes
Tekn doktor i Bygg- och Fastighetsekonomi

Läs mer

Fredrik har lång och bred forsknings- och utbildningserfarenhet och är en ofta anlitad estradör på seminarier i fastighetsbranschen. Fredrik har under cirka 15 år undervisat och forskat i fastighetsekonomiskt relaterade ämnen såsom fastighetsvärdering, fastighetsinvestering och stadsbyggnadsekonomi. Han har skrivit boken ”Fastighetsvärdering och marknadsanalys”, som används i undervisningen, och även producerat utbildningsfilmer.

Bengt Bruzelli
Civilingenjör (V) 1975

Läs mer

Bengt arbetar med utveckling av fastigheter. I arbetet ingår kontakter med myndigheter, upphandling av projektering och produktion samt ansvar för genomförande. Bengt är van vid att jobba med komplexa innerstadsprojekt med varierande projektinnehåll. Genom åren har han skapat ett brett kontaktnät. Han har gedigen erfarenhet av att förverkliga projektidéer i samarbete med fastighetsägare och hyresgäster.

Lars Fröjd
Civilingenjör (L) 1969, Jur. kand. 1983

Läs mer

Lars arbetar huvudsakligen i gränslandet mellan juridik och ekonomi i frågor med fastighetsekonomisk anknytning. Mest frekvent arbetar han med tomträttsfrågor och andra markupplåtelsefrågor. Lars är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Innan Bryggan har Lars arbetat som fastighetsekonom hos Orrje & Co (Scandiaconsult), inom Statens Vattenfallsverk (Juridiska byrån) samt inom VM Fastighetsekonomer (Catella).

Bernt Larsson
Civilingenjör (L) 1969

Läs mer

Bernt är fastighetsekonom med tyngdpunkt på fastighetstaxeringsfrågor och avgäldsregleringar av kommersiella tomträttsfastigheter. Bernt har innan Bryggan arbetat på Stockholms fastighetskontor och sedan 1983 som fastighetskonsult på VIAK AB samt Forum Fastighetsekonomi.

Gunilla Ljungehed
Civilingenjör (L) 1986

Läs mer

Gunilla arbetar på Stockholmsbryggan med värdering och analys och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Gunilla har alltsedan examen arbetat med värderingsrelaterade frågor, men även andra typer av fastighetsekonomiska analyser och strategiska bedömningar. Genom åren har Gunilla haft många uppdrag som berör tomträttslagstiftningen – bedömningar av rimlig tomträttsavgäld, hypotetiska avkastningskalkyler etc. Tidigare arbetsgivare är Ljungquist Fastighetsvärderingar och Newsec.

Erik Lundholm
Civilingenjör (L) 1978

Läs mer

Erik är lantmätare med en bakgrund inom konsult- och finansbranschen. Erik har arbetat många år som mäklare med förmedling av villor, bostadsrätter och industrimark. Erik kommer närmast som mäklare och delägare i MäklarMäster, ett väletablerat mäklarföretag på Södermalm i Stockholm.

Lars Tenggren

Läs mer

Lars har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har genom sin tidigare arbetslivserfarenhet haft uppdrag från Ystad till Haparanda. Numera arbetar Lars företrädesvis med speciella frågor i gränslandet mellan fastighetsjuridiken och fastighetsvärdering. Erfarenhet finns från de flesta typer av fastigheter men framför allt är det idag fråga om värdering av mark i olika skeden samt lantmäteritekniska frågor såsom 3D-bildning, ägarlägenheter.

Bengt Wedin

Läs mer

Bengt är sedan lång tid välkänd i branschen från verksamhet hos bland andra Ljungquist Fastighetsvärderingar och NAI Svefa. Bengt har även medverkat i utvecklandet av Datscha. Närmast kommer han från konsultverksamhet inom Navet.

Lars Westin
Civilingenjör (L) 1976

Läs mer

Lars arbetar med värdering och analys av alla typer av fastigheter och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har lång erfarenhet av värdering från Värderingsinstitutet i Göteborg, VM Fastighetsekonomer. Catella, Nordea och Ernst & Young. Han har också arbetat med fastighetsmäkleri avseende hyreshus och kommersiella fastigheter. Lars har arbetat med markexploatering och plangenomförande inom Vänersborgs kommun. Han har också arbetat med undervisning och utredningsarbete inom institutionen för fastighetsekonomi vid KTH.

Kontaktinformation

Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB
Vasagatan 15-17
SE-111 20 Stockholm

Telefon:08-545 25 990
E-post: stockholm@bryggan.se

11 + 15 =

Vasagatan 15-17 , 111 20 Stockholm